ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 662
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91.50 ทอง 9  
11 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.50 ทอง 13  
15 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.50 ทอง 13  
16 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนตานีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.50 ทอง 23  
25 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 25  
27 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78.50 เงิน 27  
29 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 72 เงิน 34  
36 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 34  
37 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 71.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน 38  
40 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.50 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66.50 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66.50 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 66 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.50 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนนาอ้อวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64.50 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62.50 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนกระแสพัฒนา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 61.50 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60.50 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน