ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 661
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.40 ทอง 14  
16 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.40 ทอง 14  
17 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.60 ทอง 22  
25 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.40 ทอง 25  
27 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.40 ทอง 25  
28 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.80 ทอง 31  
33 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.80 ทอง 31  
34 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.80 ทอง 31  
35 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.80 ทอง 31  
36 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.60 ทอง 36  
38 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.60 ทอง 36  
39 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.60 ทอง 36  
40 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.40 ทอง 40  
42 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.20 ทอง 42  
44 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.80 ทอง 44  
46 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.60 ทอง 46  
48 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.60 ทอง 46  
49 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.40 ทอง 49  
51 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.40 ทอง 49  
52 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.20 ทอง 52  
53 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.20 ทอง 52  
54 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.20 ทอง 52  
55 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.20 ทอง 52  
56 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 56  
57 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.80 ทอง 57  
58 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.80 ทอง 57  
59 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.80 ทอง 57  
60 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.60 ทอง 60  
61 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน