ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 658
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.60 ทอง 14  
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.60 ทอง 14  
18 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.80 ทอง 18  
21 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.80 ทอง 18  
22 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.60 ทอง 22  
25 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.60 ทอง 22  
26 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนธาตุศรีนคร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.80 ทอง 26  
29 โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.34 ทอง 29  
30 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน 30  
32 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78 เงิน 32  
33 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 32  
34 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 35  
37 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.20 เงิน 37  
39 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 72 เงิน 42  
43 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.40 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68.40 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67.20 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.20 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64.40 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63.60 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.80 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61.20 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 60.60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 59 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 59 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 58.20 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 58.20 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 57 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 54 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 53 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 50 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน