ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 657
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 17  
20 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79 เงิน 20  
22 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 23  
25 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76 เงิน 25  
27 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 28  
30 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 30  
31 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 31  
33 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 69 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 67 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 66 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 43  
47 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนชำนิพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 62 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 0 เข้าร่วม  
55 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
56 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 0 เข้าร่วม  
57 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 0 เข้าร่วม  
58 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน