ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 655
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 15  
17 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 17  
20 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 63 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 33  
38 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 62 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 61 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 59 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 59 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 58 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 57 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 56 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 56 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 56 เข้าร่วม 51  
54 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 55 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 55 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 54 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 53 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 51 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 50 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 48 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 41 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน