ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 61.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 57.50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 55.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 55.50 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 55.50 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 55.50 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 54 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 53 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 52 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 52 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 51.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 51.50 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 51.50 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 50.50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 50.50 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 49.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 49.50 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 48.50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 48.50 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 46.50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 46.50 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 46 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 46 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 45.50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 45.50 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 45 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 45 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 45 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 45 เข้าร่วม 31  
35 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 44.50 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 44.50 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 44 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 44 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 43.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 43.50 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 43 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 43 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 43 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 43 เข้าร่วม 41  
45 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 43 เข้าร่วม 41  
46 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 43 เข้าร่วม 41  
47 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 42.50 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 41 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 40 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 39 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 38.50 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 37 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 37 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 33 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 33 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 32.50 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 31.50 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 29.50 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 27 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 24.50 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 23 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน