ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 653
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68.40 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67.60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67.40 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67.40 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 66.60 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.40 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65.60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65.60 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.40 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65.40 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65.20 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64.20 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 64.20 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.20 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64.20 ทองแดง 40  
44 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63.60 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63.40 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63.40 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63.20 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62.80 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62.80 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 62 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 61.80 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 61.60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 61.40 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 61 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60.40 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 56.40 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56.20 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน