ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 652
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 97.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 96.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70.40 เงิน 29  
31 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 69.80 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 69.60 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 69.60 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68.80 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68.80 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68.80 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68.60 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68.40 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68.40 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68.40 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.80 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66.80 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66.80 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านรุน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65.80 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65.60 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64.60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64.60 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63.80 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63.40 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63.20 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน