ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 651
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 9  
13 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 13  
15 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 13  
16 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 16  
18 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 16  
19 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 19  
21 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71 เงิน 21  
23 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 21  
24 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 21  
25 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 25  
27 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 25  
29 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 25  
30 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 25  
31 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 69 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 69 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 43  
47 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 64 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 62 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 61 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 61 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 61 ทองแดง 54  
58 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 59 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 57 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน