ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 650
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.40 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 59.80 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 53.80 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 52.80 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 52.40 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 49.60 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 49.60 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 49.40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 48.80 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 48.80 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 48.40 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 47.80 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 47.80 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 47.80 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 47.40 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 46.80 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 46.40 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 46.20 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 45.60 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 45.40 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 45 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 44.80 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 44.40 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 44.40 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 44.20 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 43.80 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 43.80 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 43.80 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนนาส่วงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 43.60 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 43.40 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 42.80 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 42.80 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 42.60 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนพานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 42.60 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 42.40 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 42 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 42 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 41.80 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 41.40 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 41.20 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 40.60 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 40.40 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 40.40 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 40.20 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 39.20 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 39 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 39 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 38.20 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 38 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 37.80 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 37.40 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 37.20 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 36.20 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 35.20 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 34.80 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 33.80 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 33 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 32.20 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 29.60 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 26.40 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน