ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 065
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.67 ทอง 15  
17 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 22  
24 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 73.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 61.33 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน