ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 649
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.40 ทอง 15  
17 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 17  
19 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 17  
20 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 17  
21 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.60 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.40 ทอง 30  
32 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.40 ทอง 35  
37 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 38  
39 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 43  
44 โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 43  
45 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน