ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 647
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนจารุณีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.90 ทอง 13  
14 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.90 ทอง 13  
15 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.90 ทอง 18  
19 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.30 ทอง 22  
23 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.70 ทอง 23  
24 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.30 ทอง 24  
25 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.50 เงิน 25  
27 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.10 เงิน 30  
31 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.30 เงิน 31  
32 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77.30 เงิน 31  
33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.10 เงิน 33  
34 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76.30 เงิน 35  
36 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.90 เงิน 37  
38 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.90 เงิน 37  
39 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.60 เงิน 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน