ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 646
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 31  
32 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 31  
33 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79.60 เงิน 34  
36 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 38  
39 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 38  
40 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 38  
41 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76.40 เงิน 46  
47 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75 เงิน 49  
50 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74.40 เงิน 50  
51 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.80 เงิน 51  
52 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.60 เงิน 52  
53 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73.20 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69.60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69.40 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
57 โรงเรียนร่มไทรวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน