ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 645
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 97.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 97.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 96.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 96.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95.84 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง 10  
11 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 93 ทอง 10  
12 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนเซไลวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91.40 ทอง 15  
17 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.34 ทอง 17  
18 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง 18  
19 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 18  
20 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.10 ทอง 21  
22 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 22  
23 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 22  
24 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89.60 ทอง 24  
26 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 26  
27 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.30 ทอง 30  
31 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.04 ทอง 32  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.90 ทอง 33  
34 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.20 ทอง 35  
37 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.42 ทอง 39  
40 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.10 ทอง 41  
42 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.80 ทอง 42  
43 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.64 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.40 ทอง 44  
46 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.20 ทอง 46  
47 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.20 ทอง 46  
48 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.10 ทอง 48  
49 โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.10 ทอง 48  
50 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.70 ทอง 51  
52 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.62 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.46 ทอง 53  
54 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 54  
55 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.40 ทอง 55  
56 โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน