ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 644
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.25 ทอง 4  
6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 22  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.75 ทอง 25  
26 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.75 ทอง 30  
31 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.50 ทอง 32  
33 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.25 ทอง 33  
34 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 34  
35 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.75 ทอง 36  
37 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 39  
41 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 39  
42 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 39  
43 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 39  
44 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน 47  
48 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.80 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.60 เงิน 49  
51 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.25 เงิน 51  
52 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.20 เงิน 52  
53 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.20 เงิน 52  
54 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.80 เงิน 54  
55 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.25 เงิน 55  
56 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.20 เงิน 56  
57 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73.80 เงิน 57  
58 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 73 เงิน 58  
59 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.75 เงิน 59  
60 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน