ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล ๓ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 16  
18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 16  
19 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.50 ทอง 19  
21 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.50 ทอง 19  
22 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 22  
24 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 22  
25 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.50 ทอง 25  
27 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 27  
28 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 27  
29 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 27  
30 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.50 ทอง 30  
32 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.50 ทอง 30  
33 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 33  
35 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 33  
36 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 33  
37 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.50 ทอง 37  
38 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.50 ทอง 37  
39 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.50 ทอง 37  
40 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.50 ทอง 37  
41 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 41  
42 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 42  
43 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 42  
44 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.50 ทอง 44  
45 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.50 ทอง 44  
46 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.50 ทอง 44  
47 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 47  
48 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 47  
49 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 47  
50 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 47  
51 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.50 ทอง 51  
52 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.50 ทอง 51  
53 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.50 ทอง 51  
54 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 54  
55 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 54  
56 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 54  
57 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73 เงิน 57  
58 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 71 เงิน 58  
59 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71 เงิน 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน