ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 641
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23 (สกลนคร) 97.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.80 ทอง 6  
9 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.20 ทอง 9  
12 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 93 ทอง 12  
13 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง 16  
17 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 16  
18 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.80 ทอง 18  
21 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.40 ทอง 21  
23 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.40 ทอง 21  
24 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.20 ทอง 24  
26 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.20 ทอง 24  
27 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.20 ทอง 24  
28 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 28  
29 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 32  
33 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 32  
34 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.80 ทอง 34  
36 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88.60 ทอง 36  
38 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.60 ทอง 36  
39 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.20 ทอง 39  
41 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.80 ทอง 41  
43 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.60 ทอง 45  
46 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.40 ทอง 46  
47 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.40 ทอง 46  
48 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 48  
49 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.60 ทอง 49  
50 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.60 ทอง 49  
51 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.60 ทอง 49  
52 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.40 ทอง 52  
53 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.30 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 54  
55 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.60 ทอง 55  
56 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.30 ทอง 56  
57 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.60 ทอง 57  
58 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.40 ทอง 58  
59 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.30 ทอง 59  
60 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 60  
61 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน