ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 064
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79 เงิน 19  
21 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน 19  
22 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 19  
23 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 23  
26 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน 23  
27 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 27  
29 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77 เงิน 27  
30 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 30  
32 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 30  
33 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76 เงิน 30  
34 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 30  
35 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 30  
36 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 36  
38 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 36  
39 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75 เงิน 36  
40 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 40  
41 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 40  
42 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 40  
43 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 40  
44 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 40  
45 โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 40  
46 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 46  
47 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 73 เงิน 46  
48 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 46  
49 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 46  
50 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 50  
51 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 50  
52 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 71 เงิน 52  
53 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 52  
54 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71 เงิน 52  
55 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 52  
56 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 56  
57 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 56  
58 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 56  
59 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 56  
60 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน