ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 635
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 96.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.75 ทอง 8  
10 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 92.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91 ทอง 12  
14 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 17  
19 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.25 ทอง 20  
21 โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.75 ทอง 23  
24 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.75 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.25 ทอง 25  
26 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.75 ทอง 26  
28 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.75 ทอง 26  
29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.25 ทอง 29  
30 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 30  
32 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 30  
33 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 30  
34 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 30  
35 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 30  
36 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 30  
37 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 30  
38 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 30  
39 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 30  
40 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 30  
41 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.75 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.75 ทอง 41  
43 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.75 ทอง 41  
44 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.50 ทอง 44  
45 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 45  
46 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 45  
47 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.25 เงิน 47  
48 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.75 เงิน 48  
49 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.75 เงิน 48  
50 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72.50 เงิน 50  
51 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72.50 เงิน 50  
52 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.50 เงิน 50  
53 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72 เงิน 53  
54 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 53  
55 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.75 เงิน 55  
56 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.50 เงิน 56  
57 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.50 เงิน 56  
58 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71.50 เงิน 56  
59 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 71 เงิน 59  
60 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.75 เงิน 60  
61 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.75 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน