ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 634
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93 ทอง 5  
8 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 5  
9 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 5  
10 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง 5  
11 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง 5  
12 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93 ทอง 5  
13 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 13  
16 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 13  
17 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 13  
18 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 13  
19 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 13  
20 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 13  
21 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 13  
22 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 22  
24 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 24  
26 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 24  
27 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78 เงิน 24  
28 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 24  
29 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 24  
30 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 31  
32 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 32  
34 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 32  
35 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 32  
36 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 32  
37 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 37  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72 เงิน 37  
41 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 37  
42 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 37  
43 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 37  
44 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 44  
45 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 44  
46 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 44  
47 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 44  
48 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 51  
55 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66 ทองแดง 51  
56 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 51  
57 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 64 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 64 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน