ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 063
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.60 ทอง 9  
12 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.60 ทอง 9  
13 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 18  
20 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 22  
24 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79.60 เงิน 28  
30 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.20 เงิน 34  
36 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.20 เงิน 34  
37 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 37  
38 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.80 เงิน 38  
40 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.80 เงิน 38  
41 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.80 เงิน 38  
42 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.80 เงิน 38  
43 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.60 เงิน 43  
45 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.40 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.20 เงิน 46  
48 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.80 เงิน 48  
49 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.40 เงิน 49  
50 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 50  
51 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.80 เงิน 51  
52 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.80 เงิน 52  
54 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 71.20 เงิน 54  
55 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71 เงิน 55  
56 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 71 เงิน 55  
57 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.60 เงิน 57  
58 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69.20 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 69 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67.40 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.40 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน