ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 629
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง 4  
9 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95 ทอง 4  
10 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง 10  
11 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง 10  
12 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94 ทอง 10  
13 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94 ทอง 10  
14 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง 10  
15 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง 15  
16 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 15  
17 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 15  
18 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 92 ทอง 15  
19 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 15  
20 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 20  
21 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 20  
22 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 20  
23 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 20  
24 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 20  
25 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 25  
28 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 25  
29 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 25  
30 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 30  
31 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 30  
32 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 30  
33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 30  
34 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 30  
35 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 35  
36 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 35  
37 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 35  
38 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 35  
39 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 39  
40 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 39  
41 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 41  
43 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 41  
44 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 44  
45 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 44  
46 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 44  
47 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 44  
48 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78 เงิน 44  
49 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 44  
50 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 44  
51 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 44  
52 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 44  
53 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76 เงิน 53  
54 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 53  
55 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 53  
56 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 53  
57 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75 เงิน 57  
58 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 57  
59 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 57  
60 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน