ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 628
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 76.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.50 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66.50 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65.50 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63.50 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.50 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -  
42 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน