ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 627
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.50 เงิน 20  
22 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 50 เข้าร่วม 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน