ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 626
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนารีนุกูล๒ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.40 ทอง 4  
6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 11  
14 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 24  
26 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.80 ทอง 31  
33 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.40 ทอง 33  
35 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.20 ทอง 35  
37 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.40 ทอง 38  
40 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.60 ทอง 42  
43 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.20 ทอง 44  
46 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 46  
47 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 46  
48 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.40 เงิน 48  
50 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78.40 เงิน 48  
51 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78 เงิน 51  
52 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.20 เงิน 52  
53 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.80 เงิน 53  
54 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.80 เงิน 53  
55 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72.80 เงิน 55  
56 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72.20 เงิน 56  
57 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71.80 เงิน 57  
58 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 55.60 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน