ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 625
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนารีนุกูล๒ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.40 เงิน 23  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 79.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.20 เงิน 25  
27 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน 27  
28 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.40 เงิน 28  
30 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 30  
32 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76.60 เงิน 35  
37 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.40 เงิน 37  
39 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 40  
41 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76 เงิน 40  
42 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.80 เงิน 42  
44 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.80 เงิน 42  
45 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.20 เงิน 45  
47 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.20 เงิน 48  
49 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.20 เงิน 48  
50 โรงเรียนพานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 50  
51 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73.40 เงิน 51  
52 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72.20 เงิน 52  
53 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.80 เงิน 53  
54 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.60 เงิน 54  
55 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 55  
56 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70.40 เงิน 56  
57 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 55.20 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
59 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน