ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 624
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.50 ทอง 6  
8 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.10 ทอง 9  
10 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88.40 ทอง 14  
16 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 18  
20 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 18  
21 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.90 ทอง 21  
22 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.40 ทอง 24  
26 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.40 ทอง 24  
27 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.10 ทอง 27  
28 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 28  
29 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 28  
30 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.90 ทอง 30  
31 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.90 ทอง 30  
32 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.90 ทอง 30  
33 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.60 ทอง 34  
36 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.50 ทอง 36  
37 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.40 ทอง 37  
39 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.10 ทอง 39  
40 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 40  
41 โรงเรียนปะคำพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 40  
42 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.90 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.70 ทอง 43  
44 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 46  
47 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.90 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.60 ทอง 48  
50 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.40 ทอง 50  
51 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.30 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.20 ทอง 52  
53 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.20 ทอง 52  
54 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 54  
55 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.60 ทอง 55  
56 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.20 ทอง 56  
57 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.20 ทอง 56  
58 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.40 ทอง 58  
59 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.20 ทอง 59  
60 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน