ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 623
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนลำดวนพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 93 ทอง 6  
9 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 9  
12 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง 9  
13 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 9  
14 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง 14  
15 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง 14  
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง 14  
17 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 17  
19 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 17  
20 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 17  
21 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 21  
22 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 21  
23 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 21  
24 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 24  
25 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 26  
28 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 26  
29 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 29  
31 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 29  
32 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 29  
33 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 33  
34 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 33  
36 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 33  
37 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 33  
38 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 33  
39 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 33  
40 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 33  
41 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 41  
42 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 41  
43 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 41  
44 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 41  
45 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 45  
46 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 45  
47 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 45  
48 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 45  
49 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 49  
50 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 49  
51 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 51  
52 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 51  
53 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 53  
54 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 53  
55 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 53  
56 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน