ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.20 ทอง 13  
16 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.60 ทอง 25  
28 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.60 ทอง 25  
29 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.60 ทอง 25  
30 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.40 ทอง 30  
32 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.40 ทอง 30  
33 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 34  
36 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 34  
37 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.80 ทอง 37  
39 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.80 ทอง 37  
40 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.80 ทอง 37  
41 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.60 ทอง 41  
43 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.60 ทอง 41  
44 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.40 ทอง 44  
46 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.40 ทอง 44  
47 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.40 ทอง 44  
48 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.20 ทอง 48  
49 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.20 ทอง 48  
50 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 50  
51 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 59.60 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59.20 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 59.20 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 58.40 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 58.40 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 58 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 58 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 57.80 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 57.80 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 54.20 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน