ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 615
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนหัวโทนวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน