ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 614
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.25 ทอง 9  
11 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนโคกศรีเมือง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.25 ทอง 12  
14 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.50 ทอง 16  
18 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.50 ทอง 16  
19 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.75 ทอง 20  
22 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.75 ทอง 20  
23 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.50 ทอง 25  
27 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.25 ทอง 27  
28 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.25 ทอง 27  
29 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.75 ทอง 29  
30 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.75 ทอง 29  
31 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.75 ทอง 29  
32 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 32  
33 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.50 ทอง 33  
34 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.25 ทอง 34  
35 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 35  
36 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 35  
37 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 35  
38 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 35  
39 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 35  
40 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 35  
41 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.75 เงิน 41  
42 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78.50 เงิน 42  
44 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.50 เงิน 42  
45 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.50 เงิน 42  
46 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.25 เงิน 46  
47 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77.25 เงิน 46  
48 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 48  
49 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.75 เงิน 49  
50 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.75 เงิน 49  
51 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76.75 เงิน 49  
52 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.50 เงิน 52  
53 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 53  
54 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75.50 เงิน 54  
55 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.50 เงิน 55  
56 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 56  
57 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72.75 เงิน 57  
58 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.25 เงิน 58  
59 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.25 เงิน 58  
60 โรงเรียนวังยางวิทยาคม xxx 62.25 ทองแดง 60  
61 error xxx - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน