ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 613
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๓ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.25 ทอง 12  
14 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.25 ทอง 17  
19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.50 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 24  
26 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 24  
27 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 24  
28 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.75 ทอง 28  
29 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.50 ทอง 29  
31 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.50 ทอง 29  
32 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.50 ทอง 29  
33 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.25 ทอง 33  
34 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79.25 เงิน 35  
36 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.25 เงิน 35  
37 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79 เงิน 37  
38 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78.75 เงิน 38  
39 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 39  
40 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 39  
41 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.75 เงิน 41  
42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.75 เงิน 41  
43 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.50 เงิน 43  
44 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76.75 เงิน 44  
45 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.75 เงิน 44  
46 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.25 เงิน 46  
47 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.50 เงิน 47  
48 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.50 เงิน 47  
49 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.50 เงิน 47  
50 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 50  
51 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 50  
52 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74.50 เงิน 52  
53 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.75 เงิน 53  
54 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.75 เงิน 53  
55 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73.75 เงิน 53  
56 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70.75 เงิน 56  
57 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.66 เงิน 57  
58 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70.50 เงิน 58  
59 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68.75 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60.75 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน