ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 612
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.02 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนวรราชวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.54 ทอง 6  
7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.52 ทอง 7  
8 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.48 ทอง 8  
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.32 ทอง 9  
10 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.92 ทอง 12  
13 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.52 ทอง 13  
14 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.18 ทอง 14  
15 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.02 ทอง 15  
16 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.70 ทอง 16  
17 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.46 ทอง 19  
20 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.18 ทอง 20  
21 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.04 ทอง 21  
22 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.98 ทอง 22  
23 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.76 ทอง 23  
24 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.62 ทอง 24  
25 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.58 ทอง 25  
26 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.54 ทอง 26  
27 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.42 ทอง 27  
28 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.24 ทอง 28  
29 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.08 ทอง 29  
30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.08 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านสะเดา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.92 ทอง 31  
32 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.46 ทอง 32  
33 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.32 ทอง 34  
35 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.32 ทอง 34  
36 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.18 ทอง 36  
37 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.16 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.98 ทอง 38  
39 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.90 ทอง 39  
40 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.90 ทอง 39  
41 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.86 ทอง 41  
42 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.70 ทอง 42  
43 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.56 ทอง 43  
44 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.38 ทอง 45  
46 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.34 ทอง 46  
47 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.98 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.90 ทอง 48  
49 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.90 ทอง 48  
50 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.88 ทอง 50  
51 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.72 ทอง 51  
52 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.60 ทอง 52  
53 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.98 ทอง 53  
54 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.94 ทอง 54  
55 โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.70 ทอง 55  
56 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.60 ทอง 56  
57 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.20 ทอง 57  
58 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.06 ทอง 58  
59 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.96 ทอง 59  
60 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน