ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 611
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.18 ทอง 6  
7 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.92 ทอง 7  
8 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.58 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.02 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.70 ทอง 10  
11 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.36 ทอง 11  
12 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.30 ทอง 12  
14 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.84 ทอง 14  
15 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.82 ทอง 15  
16 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.82 ทอง 15  
17 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.64 ทอง 17  
18 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.42 ทอง 18  
19 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.98 ทอง 20  
21 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.78 ทอง 21  
22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.66 ทอง 22  
23 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.20 ทอง 25  
27 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.20 ทอง 25  
28 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.18 ทอง 28  
29 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.04 ทอง 29  
30 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.70 ทอง 30  
31 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.16 ทอง 32  
33 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.10 ทอง 33  
34 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.52 ทอง 34  
35 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.28 ทอง 35  
36 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.28 ทอง 37  
38 โรงเรียนหัวโทนวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 39  
40 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.82 ทอง 40  
41 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.10 ทอง 43  
44 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.06 ทอง 44  
45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.94 ทอง 45  
46 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.78 ทอง 47  
48 โรงเรียนหนองอียอวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.66 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.12 ทอง 49  
50 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.10 ทอง 50  
51 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.08 ทอง 51  
52 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.08 ทอง 51  
53 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 53  
54 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 53  
55 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78 เงิน 55  
56 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 55  
57 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.40 เงิน 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน