ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 610
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 9  
12 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 9  
13 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 9  
14 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 9  
15 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนนาส่วงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 15  
18 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 19  
21 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 19  
22 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 19  
23 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 19  
24 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 19  
25 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 19  
26 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 26  
27 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 26  
28 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 26  
29 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 26  
30 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 26  
31 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 26  
32 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 26  
33 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 33  
34 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 33  
35 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 33  
36 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 33  
37 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 33  
38 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 33  
39 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 39  
40 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 39  
41 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 39  
42 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 39  
43 โรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 43  
44 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 43  
45 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 43  
46 โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 43  
47 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 47  
48 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 47  
49 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 49  
50 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 49  
51 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 49  
52 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 52  
53 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 52  
54 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 52  
55 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 52  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน