ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 609
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนจารุณีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 13  
16 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.60 ทอง 18  
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.20 ทอง 21  
24 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.60 ทอง 25  
28 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.20 ทอง 28  
30 โรงเรียนมีชัยพัฒนา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.20 ทอง 28  
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 31  
32 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 31  
33 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.40 ทอง 34  
36 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.20 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.20 ทอง 36  
39 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.20 ทอง 36  
40 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.20 ทอง 36  
41 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.20 ทอง 36  
42 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.20 ทอง 36  
43 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 43  
45 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.80 ทอง 45  
47 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.80 ทอง 45  
48 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.60 ทอง 48  
50 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.40 ทอง 50  
51 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.40 ทอง 50  
52 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.80 ทอง 52  
53 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.80 ทอง 53  
54 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 54  
55 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  
56 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน