ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 607
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.40 ทอง 4  
6 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.80 ทอง 13  
16 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.80 ทอง 13  
17 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.60 ทอง 24  
26 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.60 ทอง 28  
30 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนเซไลวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.60 ทอง 36  
38 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.20 ทอง 39  
41 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.20 ทอง 39  
42 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.20 ทอง 39  
43 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.20 ทอง 39  
44 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 44  
45 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 44  
46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 44  
47 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67.60 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67.40 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.20 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64.80 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63.40 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  
55 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน