ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 606
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95 ทอง 4  
9 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95 ทอง 4  
10 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง 4  
11 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95 ทอง 4  
12 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95 ทอง 4  
13 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94 ทอง 13  
14 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง 13  
15 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง 13  
16 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94 ทอง 13  
18 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง 13  
19 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94 ทอง 13  
20 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94 ทอง 13  
21 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93 ทอง 21  
22 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง 21  
23 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93 ทอง 21  
24 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 93 ทอง 21  
25 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง 21  
26 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง 21  
27 โรงเรียนแสนสุข สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 93 ทอง 21  
28 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93 ทอง 21  
29 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง 21  
30 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 30  
31 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 92 ทอง 30  
32 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง 30  
33 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92 ทอง 30  
34 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง 30  
35 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92 ทอง 30  
36 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 30  
37 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 30  
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง 30  
39 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง 30  
40 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 30  
41 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 41  
42 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง 41  
43 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง 41  
44 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 41  
45 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง 41  
46 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91 ทอง 41  
47 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง 41  
48 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง 41  
49 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 41  
50 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 50  
51 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 50  
52 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 50  
53 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 50  
54 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 50  
55 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 50  
56 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 50  
57 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 50  
58 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 50  
59 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 50  
60 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 50  
61 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง 61  
62 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  
63 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน