ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.60 ทอง 17  
19 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.60 ทอง 17  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.60 ทอง 17  
21 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.60 ทอง 17  
22 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.80 ทอง 25  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.80 ทอง 25  
28 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.80 ทอง 25  
29 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.80 ทอง 25  
30 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.80 ทอง 25  
31 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.60 ทอง 31  
33 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.40 ทอง 33  
35 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.40 ทอง 33  
36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.40 ทอง 33  
37 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.20 ทอง 37  
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.20 ทอง 37  
40 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83 ทอง 40  
41 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 40  
42 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.80 ทอง 42  
43 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.20 ทอง 45  
47 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.60 ทอง 48  
50 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.60 ทอง 48  
51 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.60 ทอง 48  
52 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.40 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.40 ทอง 52  
54 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.20 ทอง 54  
55 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.60 ทอง 55  
56 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70.20 เงิน 56  
57 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67.20 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน