ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนเก่าขามวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 16  
19 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 16  
20 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 16  
21 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 16  
22 โรงเรียนบ้านตรวจ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 16  
23 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 16  
24 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 16  
25 โรงเรียนพันดอนวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 16  
26 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 16  
27 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 16  
28 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 16  
29 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 16  
30 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 16  
31 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 16  
32 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 16  
33 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 16  
34 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 34  
36 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 34  
37 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81 ทอง 34  
38 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 34  
39 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 34  
40 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 34  
41 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 34  
42 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 34  
43 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 34  
44 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 34  
45 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81 ทอง 34  
46 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 34  
47 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 34  
48 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 34  
49 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81 ทอง 34  
50 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 34  
51 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 34  
52 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 34  
53 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 34  
54 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 34  
55 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 34  
56 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 34  
57 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน