ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 97.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 94.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 94.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.75 ทอง 21  
22 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนหนองขอนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.75 ทอง 25  
26 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.50 ทอง 26  
28 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.25 ทอง 28  
29 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.25 ทอง 30  
31 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.75 ทอง 32  
33 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.75 ทอง 32  
34 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.75 ทอง 32  
35 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.50 ทอง 35  
36 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.50 ทอง 35  
37 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.50 ทอง 35  
38 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.50 ทอง 35  
39 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.25 ทอง 39  
40 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.25 ทอง 39  
41 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.25 ทอง 39  
42 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.25 ทอง 39  
43 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.25 ทอง 39  
44 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.25 ทอง 39  
45 โรงเรียนสามหมอวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.25 ทอง 39  
46 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.25 ทอง 39  
47 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 47  
49 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 47  
50 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.75 ทอง 50  
51 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.75 ทอง 50  
52 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.75 ทอง 52  
53 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.50 ทอง 53  
54 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 54  
55 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 79.25 เงิน 55  
56 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 56  
57 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.75 เงิน 57  
58 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.25 เงิน 58  
59 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน