ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.80 ทอง 15  
18 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.80 ทอง 15  
19 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.40 ทอง 20  
23 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.40 ทอง 20  
24 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.40 ทอง 20  
25 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.40 ทอง 20  
26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.20 ทอง 26  
29 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 29  
32 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 29  
33 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.80 ทอง 33  
35 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.80 ทอง 33  
36 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.60 ทอง 36  
38 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.40 ทอง 38  
40 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.20 ทอง 40  
42 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.80 ทอง 42  
43 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.80 ทอง 42  
44 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.80 ทอง 42  
45 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.61 ทอง 45  
46 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.60 ทอง 46  
48 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.20 ทอง 49  
50 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.20 ทอง 49  
51 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.20 ทอง 49  
52 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.20 ทอง 49  
53 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 53  
54 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.80 ทอง 54  
55 โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.60 ทอง 55  
56 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.60 ทอง 55  
57 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 57  
58 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 57  
59 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน