ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 058
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง 5  
7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95 ทอง 5  
8 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95 ทอง 5  
9 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง 5  
10 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง 5  
11 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง 11  
12 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 12  
14 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 12  
15 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 15  
17 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง 17  
18 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91 ทอง 17  
19 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง 17  
20 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง 17  
21 โรงเรียนนาส่วงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 17  
22 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91 ทอง 17  
23 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91 ทอง 17  
24 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง 17  
25 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง 17  
26 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 17  
27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91 ทอง 17  
28 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง 17  
29 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 29  
30 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 29  
31 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 31  
32 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 32  
33 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 32  
34 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 32  
35 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 35  
36 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 36  
37 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 36  
38 โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 38  
39 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 38  
40 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 38  
41 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 41  
42 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 41  
43 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 43  
44 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 43  
45 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 43  
46 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 43  
47 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 47  
48 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 47  
49 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 47  
50 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 47  
51 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 47  
52 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 47  
53 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 47  
54 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 54  
55 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 54  
56 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 54  
57 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 54  
58 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 54  
59 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 54  
60 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 54  
61 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน