ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 057
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง 4  
9 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง 4  
10 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95 ทอง 4  
11 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 12  
14 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 12  
15 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 12  
16 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง 12  
17 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง 12  
18 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92 ทอง 12  
19 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 19  
20 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 19  
21 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง 19  
22 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 22  
23 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 22  
24 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 22  
25 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 25  
26 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 25  
27 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 27  
28 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 27  
29 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 29  
31 โรงเรียนเก่าขามวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 29  
32 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 32  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 32  
35 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 32  
36 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 32  
37 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 32  
38 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 38  
39 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 38  
40 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 40  
41 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 40  
42 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 40  
43 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 43  
45 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 43  
46 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 43  
47 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 43  
48 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 43  
49 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 49  
50 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 49  
51 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 49  
52 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81 ทอง 49  
53 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 53  
54 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 53  
55 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 53  
56 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 53  
57 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 53  
58 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 53  
59 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 53  
60 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน