ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 056
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 13  
16 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 16  
19 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 19  
21 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 21  
23 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79 เงิน 26  
28 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน 26  
29 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77 เงิน 30  
32 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 30  
33 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 33  
35 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75 เงิน 33  
36 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 36  
37 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 36  
38 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 38  
43 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 38  
44 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 38  
45 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 38  
46 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 67 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 59 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 59 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 52 เข้าร่วม 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน