ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92 ทอง 7  
10 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 7  
11 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 7  
12 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 7  
13 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 7  
14 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 7  
15 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 7  
16 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 7  
17 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง 7  
18 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 7  
19 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 19  
21 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 19  
22 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 19  
25 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 19  
26 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 19  
27 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 19  
28 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 19  
29 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 19  
30 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 19  
31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 19  
32 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 19  
33 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 19  
34 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 34  
35 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 34  
36 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 34  
37 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 34  
38 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 34  
39 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 34  
40 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 34  
41 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 34  
42 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 34  
43 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 34  
44 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 34  
45 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 34  
46 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 34  
47 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 34  
48 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 34  
49 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 34  
50 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 34  
51 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 34  
52 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง 34  
53 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 34  
54 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 34  
55 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 34  
56 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 34  
57 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 34  
58 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 34  
59 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 34  
60 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 60  
61 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน