ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 054
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 93 ทอง 7  
9 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง 7  
10 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 7  
11 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง 7  
12 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 7  
13 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 93 ทอง 7  
14 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง 7  
15 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93 ทอง 7  
16 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93 ทอง 7  
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง 7  
18 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93 ทอง 7  
19 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง 7  
20 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง 7  
21 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง 21  
22 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง 21  
23 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 21  
24 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91 ทอง 21  
25 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 21  
26 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 21  
27 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง 21  
28 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 21  
29 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91 ทอง 21  
30 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 21  
31 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 31  
32 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง 31  
33 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 31  
34 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 31  
35 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 31  
36 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 31  
37 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 31  
38 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 38  
39 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 38  
40 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 38  
41 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 38  
42 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 38  
43 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 38  
44 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 38  
45 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 38  
46 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 38  
47 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 38  
48 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 38  
49 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 38  
50 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 38  
51 โรงเรียนจารุณีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง 51  
52 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 51  
53 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85 ทอง 51  
54 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 51  
55 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 51  
56 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 51  
57 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 51  
58 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85 ทอง 51  
59 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 59  
60 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 60  
61 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน