ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 053
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78.20 เงิน 16  
18 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.60 เงิน 18  
20 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76.40 เงิน 24  
26 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76.40 เงิน 24  
27 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 30  
33 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.20 เงิน 34  
36 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 36  
37 โรงเรียนพิชญวิทย์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73 เงิน 38  
39 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 72.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 42  
43 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.80 เงิน 43  
45 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.40 เงิน 46  
47 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.60 เงิน 48  
49 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.40 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69.20 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68.60 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.40 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 68 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.40 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.40 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67.20 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.80 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66.80 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66.40 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66.20 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63.40 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน