ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 052
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง 7  
9 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง 7  
10 โรงเรียนธาตุศรีนคร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง 7  
11 โรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94 ทอง 7  
12 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94 ทอง 7  
13 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94 ทอง 7  
14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง 7  
15 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94 ทอง 7  
16 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง 7  
17 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง 7  
18 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94 ทอง 7  
19 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94 ทอง 7  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 20  
21 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93 ทอง 20  
23 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง 20  
24 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง 20  
25 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 93 ทอง 20  
26 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 20  
27 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 27  
28 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92 ทอง 27  
29 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 27  
30 โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง 27  
31 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง 27  
33 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง 27  
34 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง 27  
35 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 27  
36 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 27  
37 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92 ทอง 27  
38 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง 27  
39 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 92 ทอง 27  
40 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง 27  
41 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 27  
42 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92 ทอง 27  
43 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 92 ทอง 27  
44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง 44  
45 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง 44  
47 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91 ทอง 44  
48 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง 44  
49 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง 44  
50 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 44  
51 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 44  
52 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง 44  
53 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 53  
54 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 53  
56 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 53  
57 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 53  
58 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 53  
59 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 53  
60 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 53  
61 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78 เงิน 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน